Med mångårig erfarenhet på teknik och service inom produktområdena skyddsventilation, laboratorieventilation, luftbefuktning, klimataggregat, avfuktning och luftrening. Vi  bygger verksamheten på personliga och högkvalitativa tekniker med bred kunskap.

Kostnadsfri kontroll

Vill ni ha en kostnadsfri kontroll av ert befuktningssystem?

Har ni idag ett system och skulle vilja att en expert på luftbefuktning ger er råd om installation, drift, skötsel och underhåll? En av våra tekniker kan komma och besöka er helt kostnadsfritt för att göra en besiktning.

Bla detta ingår i besiktningen:

  • Expertråd om ert befuktningssystem
  • Status på hur systemet mår
  • Råd om hur ni kan sänka er energiförbrukning
  • Installationskontroll
  • Ett protokoll över besiktningen med förslag på eventuella åtgärder