Med våra systemlösningar kan installations- och driftkostnaderna sänkas.

Vi på Seleko bygger vår verksamhet på maskiner och tekniker av hög kvalité. Samtliga på Seleko har genomgått såväl intern teknisk utbildning samt tillverkarnas egna maskinutbildning, utöver den tekniska kunskapen som kommer från tidigare yrkeserfarenheter.

Tillsammans har vi många år av erfarenhet inom inneklimat med en inriktning på luftbefuktning och ventilation. Vår breda kunskap gör att vi kan lösa merparten av era problem inom dessa områden.

 

Serviceavtal

Säkerhetsställ att er verksamheten fungerar utan avbrott genom att teckna ett Serviceavtal med oss. Vi vet att alla kunder har olika krav och behov, därför skräddarsyr vi våra avtal efter era önskemål.

Ni väljer själv vad ni vill att ska ingå i avtalet. Med våra teknikers erfarenhet och råd sätter ni tillsammans ihop just ert avtal.

 

Teckna serviceavtal

Klimatutredningar

Vi har mångårig erfarenhet av klimatstyrning. Vi erbjuder utredningar, tekniska kontroller, loggningar och åtgärder av nya eller befintliga ventilationssystem.

Kontakta oss

Montage/installation

Vi utför allt från nymontage och utbyten till uppgraderingar och renoveringar av luftbefuktare.

Som i alla våra tjänster så utgår vi från kunden önskemål och krav. Det innebär framför allt att välja rätt maskin till rätt anläggning, sett till era behov.

Kontakta oss för mer information

Driftsättning

Spara tid och pengar genom att se till att era maskiner är rätt installerade och har rätt interna inställningar. Slipp kostsamma och tidsödande felsökningar.

Förutom installationskontroll, genomgång av samtliga inställningarna samt kontroll av både interna och externa funktioner så ingår även 12 månaders extra fabriksgaranti om driftsättning utförs av våra tekniker.

Kontakta oss för offert

Styr, regler och elinstallation

Under konstruktion

Styr, regler och elinstallation

Konsulterande tjänster

Seleko tar fram i samråd med kunderna eller konsulterande företag tekniska underlag som beräkningar, dimensioneringar och produktval. Vi är ett bollplank för innovativa lösningar för inomhusklimat med vatten i luft som specialitet.

Kontakta oss

Kostnadsfri kontroll

Vill ni ha en kostnadsfri kontroll av ert befuktningssystem?

Har ni idag ett system och skulle vilja att en expert på luftbefuktning ger er råd om installation, drift, skötsel och underhåll? En av våra tekniker kan komma och besöka er helt kostnadsfritt för att göra en besiktning.

Bla detta ingår i besiktningen:

  • Expertråd om ert befuktningssystem
  • Status på hur systemet mår
  • Råd om hur ni kan sänka er energiförbrukning
  • Installationskontroll
  • Ett protokoll över besiktningen med förslag på eventuella åtgärder
Boka kostnadsfri kontroll