Integritetspolicy

Vi vill skydda dina personuppgifter

För Seleko AB är personlig integritet något vi tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd som gör att du som kund kan känna sig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du kan på den här sidan läsa mer om:

  • Hur vi hanterar dina personuppgifter.
  • Varför vi behöver spara dina uppgifter.
  • Ansvar och kontaktuppgifter om du har frågor.

Varför samlar vi in uppgifter från dig och vad använder vi dem till?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla samt informera tjänster och produkter du har begärt eller som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.                                                                                                                                                   

Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig genom att komma att informera dig om vår verksamhet, events och mässor vi kommer att delta i  samt andra nyheter så som produktnyheter och kampanjer i form av nyhetsbrev.

När det kommer till våra event & mäss inbjudningar samlar vi, förutom dina personuppgifter, in andra uppgifter om dig så som namn och var i landet du är intresserad att besöka oss på våra olika aktiviteter. Det är för att kunna anpassa kommunikationen till dig för att du ska få tillgång till den information som är relevant för dig. Ur marknadsföringssynpunkt sparar vi även statistiskt data över våra mottagare, det vill säga antal klick och öppnade brev.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändig för respektive ändamål. Hur länge varierar, vissa uppgifter i bokföringen behöver sparas på grund av lagstiftning.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet, då via utskicket. Vi behåller då din mailadress i vår lista för avregistrerade mottagare för att säkerställa att du inte mottager information från oss av misstag.

På vilken juridisk grund behandlar vi din data?

Seleko AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, tillexempel ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

Om Seleko AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, tillexempel för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

I en del situationer är det nödvändigt för oss att använda andra parter, tillexempel olika IT-leverantörer (personuppgiftsbiträden), för att kunna utföra vårt arbete.                                                                                                               Seleko AB ansvarar att dina personuppgifter behandlas för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen samt kontrollerar och säkerställer att våra personuppgiftsbiträden garanterar  säkerheten och sekretessen för just dina personuppgifter.

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Vem ansvarar för att dina personuppgifter är skyddade

Seleko AB är ansvarig att se till att dina uppgifter är skyddade och sparar och hanterar enligt rådande dataskydds regler.

Du är välkommen att kontakta oss på info@seleko.se om du har frågor.

 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid här på webbplatsen.