Esco – Centralångsystem

Ångebefuktarsystem

Befuktarsystem med unikt ventilutförande.  Ångproduktion med hög precision utan kondens. Naturligt rent med rostfritt material

Produktblad Esco

Absolut tät

Ventilens keramiska diskar är en  produkt vilken eliminerar svaga punkter på dom traditionella ventilerna. Diskarna är absolut täta, vilket innebär att även när systemet helt stängs av kan ingen ånga tränga igenom ventilhusets sektion. Detta förhindrar kondensationsrisken och ofrivillig ånga läcker in i kanalen..De täta roterande diskarna med en linjär reglering är integrerad i den nya designen av ventilen. Maximal ångproduktion är 250 kg/h per enhet med en maximal primär ventiltryck, p1 av 4.0 bar.

För ångproduktion i renaste form

Efterfrågan av hygieniska system i industriella miljöer, också luftbefuktare ökar på marknaden. Enligt VDI tabell 6022 är luft definierad som mat. Resultat av detta är att luftbefuktning hela tiden är hänvisad till en strikt standard. På detta viset vill man säkerställa att användningen av kemiskt addisiva ämnen så som antikorrosiva ämnen är harmlösa för hälsan i det kokande vattnet och jämförs med rekomendationer för kemiska, farmaseptiska matvaruindustrin, i sjukhusmiljöer och högteknologiska sektorn. Ångan som används för luftbefuktning måste vara av högsta renlighetsgrad. Standarddelar till berörda delar med aspekt till hygien och hälsa måste få större uppmärksamhet och att dessa krav på kvalitén av material som används för vatten/ångsystem i förhållande till kemisk korrosion.