SLP RO – Vattenrening

Användningsområden

Omvänd osmos används för rening av tappvatten från alla typer av föroreningar.

Produktblad

Säker drift och produktivitet

Systemet är byggt för rening av förorenat vatten med salt (klorider), tungmetaller, fluorid, nitrat, nitrit, kemikalier, radioaktiva och organiska ämnen. Vårt vattenreningssystem reducerar halten av upplösta salter, mineraler, metaller och andra föroreningar upp till 96%. Det rena vattnet samlas i en trycktank (tillval, vid behov).

  • Rening av vattnet till kallvattenbefuktning typ hög- lågtrycksdysor och ultrasonic
  • Rening av vatten för och i olika processer

 

 

Teknologi & konstruktion

Selekos SLP-BP-RO renar vattnet med omvänd osmos teknik samt för- och kolfiltrering. Det viktigaste filtreringssteget är ett halvgenomträngligt membran som avskiljer upp till 96% av alla föroreningar ifrån vattnet. Membranen har otroligt små porer som är 40 gånger mindre än de minsta förekommande virus cellerna. När det förorenade vattnets trycks mot membranen med hjälp av vattentrycket i ledningarna, avskiljer membranet alla föroreningarna men det renade vattnet släpps igenom. De separerade salterna och tungmetallerna spolas ut till avlopp. Till sin hjälp har membranen förfilter och ett aktivt kolfilter som tar bort klor och eliminerar dålig lukt och smak.