SUS Serien – Ultrasonic

Kallbefuktare från Seleko

Energibesparande komponenter för högteknologiska prestanda

Svensktillverkat kallvattendimmasystem

Produktöversikt Ultrasonic i kanalsystem

Hållbarhet

Med Seleko kallvattendimma får man en lägre energikonsumtion jämfört med en traditionell kyldisk. Den energi som krävs med SUS är betydligt lägre än den energi som åtgår med en kyldisk. SUS med en effektförbrukning från 750W kan leverera upp till 2,0 kW/timme i kyleffekt (evaporativ). Kalldimman evaporerar (tas upp av luften) och sänker normalt temperaturen med ca 3-5°C samt ökar den relativa luftfuktigheten. Detta tillsammans skapar en gynnsammare miljö för frukt, grönsaker och gröna växter. En SUS säkerställer minskad klimatpåverkan och bidrar till att minska de globala CO2 utsläppen.

Produktfördel Seleko SUS

Seleko SUS är den senaste generationens kallvattendimmasystem konstruerat för hög tillförlitlighet och låga underhållskostnader över tid. Vattenreningen är den senaste varianten och använder sig av en pump istället för två. Detta minskar mängden ingående komponenter och spar energi.

Ett kallvattendimmasystem från Seleko klarar att betjäna en sträcka upp till 15 m per system, detta innebär att du kan ersätta ca 5 kyldiskar (beroende på längd) med ett kallvattendimmasystem.

Med dessa kraftfulla prestanda kan man även kombinera och använda ett kallvattendimmasystem över t.ex. en blomhylla samt över en frukt/grönt hylla samtidigt med ett och samma SUS system, om man nu finner det lämpligt. Dettas kan tex vara en lämplig applikation för mindre butiker som även de vill ha fräsch kallvattendimma, öka sin försäljning, få en attraktivare exponering, minska sitt svinn och värna om miljön.

Hög kvalitet, hållbar luftbefuktning

• Energieffektivt med smarta komponenter och lackerat rostfritt stålchassi

  Hygienunderhållssystem:

• Säkerställa hygien med klassat luftfilter* (norm. EN779), UV-C ledlampa* och underhållsvätska*

• Vattenrening, Omvänd Osmos, 5-stegs filtrering

• Vattensparventil för lägre vattenförbrukning

• Spolningsprogram med inbyggt pumpsystem* (för spolning av system & avlopp)

  Hög kapacitet per modul med inbyggd kontrollenhet:

• Ställbar mängd och fläkthastighet på kallvattendimman för noggrann reglering

• Enkelt att underhålla inga specialverktyg kräv

* Klassat veckat luftfilter EN/SIS normer,  se skötsel- underhållshandboken.  UV-C ledlampa, pumpsystem och underhållsvätskan, se skötsel och underhållshandboken