SAEM – Evaporativ luftbefuktning

Låg energiförbrukning för luftbefuktning och kyla

SAEM evaporativ luftbefuktning för kylning av luften använder ett media utformat för installation i ventilationsanläggningar eller kanalsystem (frånluft eller tilluft).

Produktblad SAEM Evaporativ kylning

Bevisliga fördelar

Lågt tryckfall genom media materialet
Hög effektvitet upp till 98%

Användbart för tappvatten eller omvänd osmos filtrerat vatten
Kan användas för olika typer av vattenkvaliteter utan tillval.

Robust konstruktion
Rostfri konstruktion med stabila filterkassetter i rostfritt stål.

Elektronisk styrning av en microprocessor med export möjlighet
Finns med tillval för modbus eller BACnet kommunikation. Innovativ styrning och pulsering av kompo-nenter för minimal vattenförbrukningg

Hur fungerar systemet

SAEM evaporativ luftbefuktning för kylning av luften använder ett media utformat för installation i ventilationsanläggningar eller kanalsystem (frånluft eller tilluft). Vattnet fördelas jämt i mediet samtidigt som varm luft passerar igenom. Vattnet evaporeras (fördunstas) med hjälp av den energi som finns i luften. Vattnet som luften tar upp ökar den relativa luftfuktigheten som medför en motsvarande temperatursänkning dvs en kylning av luften (ombildningsenergin). Den evaporativa kyleffekten påverkas av bla mediets kontaktyta och vilket vatteninnehåll luft har före luftbefruktning.

Teknisk funktionsbeskrivning

  • Utan påliggande monterade ventiler – undvika påverkan av bakteriella tillväxt.
  • Rent vatten för att undvika igensättningar och minska kalk- & mineralutfällningar i material & luften.
  • Pulserande ventiler för att minimera vattenförluster till avlopp och minska övermättning av media.
  • Inga rörliga delar som pumpar mm i luftströmmen.

Elektronisk styrsystem

  • Stor LCD display med användarvänliga menyer
  • Reglering upp till 5 -steg.
  • Loggar och driftparametrar med larm för enkel export.
  • Vid internet uppkoppling tillåter fjärranslutning för export av dataloggar eller fjärrsyrning
  • Protokoll som Modbus eller BACnet IP (eller MS/TP)