RS-HT RO – Vattenrening

Användningsområden

För säker drift och produktivitet. Omvänd osmos används för rening av tappvatten från alla typer av föroreningar. Systemet är byggt för rening av förorenat vatten med salt (klorider), tungmetaller, fluorid, nitrat, nitrit, kemikalier, radioaktiva och organiska ämnen. Vårt vattenreningssystem reducerar halten av upplösta salter, mineraler, metaller och andra föroreningar upp till 96%. Det rena vattnet samlas i en trycktank (tillval, vid behov).

Produktblad

Teknologi & konstruktion

RS-HT RO renar vattnet med omvänd osmos teknik samt för- och kolfiltrering. Det viktigaste filtreringssteget är ett halvgenomträngligt mebran. Vattenreningen och vattentanken är färdigkopplat och kan anslutas mot olika befuktnings teknologier och/eller till övriga tappvattensystem. Färdigt system uppbyggt på ett robust chassi direkt för anslutning till tappvattnet och elanslutning. För mer information kontakta Seleko AB.

 • Rening av vattnet till SIER-HT typ ångbefuktare, kallvattensystem
 • Komplett system för rening av vatten för och i olika befuktningsystem /processer

 

Teknisk data

RS-HT RO-1, 2, 3
Mått: 710 x 710 x 1350 mm (L x B x H)

Systeminformation
Alla enheter har följande installationsvillkor (gemensamt för alla):
1. Min. inloppsvattentryck: 2,0 bar
2. Max. inloppsvattentryck: 6,0 bar
3. Max. konduktivitet inloppsvatten: 3,2 mS/cm
4. Min. vattentemperatur: 2 °C
5. Max. vattentemperatur: 38°C
6. Genomsnittlig reningsgrad: ca. 93% av TDS
(totala salthalten i inloppsvattnet) upp till 96%.

Standardutrustning

Alla enheter är utrustade enligt följande (gemensamt för alla):

 • Lågtryckvakt
 • Automatisk membranspolning
 • Membranhus i rostfritt stål SS304
 • Rostfri tryckstegringspump
 • Flödesmätare spolvatten
 • Konduktivitetsmätare renvatten
 • Manometer – systemtryck
 • Larm – lågryck inloppsvatten
 • Larm – pumpfel
 • Återcirkulation

 

Användningsoråden

Färdigt system med plugg and play. Allt är internt anslutet och kopplat. Enkelt att ansluta med utanpåliggande
kopplingar som vatten in/ut.

Applikationsområden:

 • Ångbefuktare RS
 • Ångbefuktare CS
 • Högtryckssystem (kallvattensystem)
 • Evaporativ befuktningssystem / evaporativ kyla (kallvattensystem)
 • Ultrasonics befuktningsystem (kallvattensystem)