PH15-PH28 – Luftförbättrare

Kombinerad luftfuktare och luftrenare

För låg luftfuktighet är ett problem framför allt under den kalla årstiden. Maskinerna i Defensor PH-serien arbetar enligt fördustningsprincipen. Det innebär i praktiken att torr luft går igenom den vattenmättade fördustningsmattan som på så sätt tar upp vattnet som sedan blåses ut i rumsluften.

Produktblad PH15-PH28

Kvalitetsfaktorn: Luftfuktighet

För låg luftfuktighet är ett problem framför allt under den kalla årstiden. Maskinerna i  PH-serien arbetar enligt fördustningsprincipen. Det innebär i praktiken att torr luft går igenom den vattenmättade fördustningsmattan som på så sätt tar upp vattnet som sedan blåses ut i rumsluften. På så sätt fuktas luften sparsamt och med minsta möjliga energiförbrukning. Rätt fuktad rumsluft reducerar i hög grad elektrostatisk uppladdning. Det innebär att arbetet blir mindre hårresande. Den inbyggda hygrostaten ser till att luftfuktigheten hela tiden är den rätta. Den användare vänliga programeringen och övervakningen möjliggör en enkel hantering. På så vis förbrukas ingen onödig energi.

Kvalitetsfaktor: Luftrening

I luftreningen ligger ytterligare en potential för aktiv luftförbättring. Luftfilter består av ett kombinerat grovfilter, finfilter och aktivt kolfilter som tillval (quattrofilter) och kan avfallshanteras på ett miljövänligt sätt. Med sin mikroprocessorstyrning utan kemiska tillsatsämnen renar Defensor PHmaskinen luften från föroreningar. Damm och andra partiklar ner till 0,05 mikron eller större filtreras bort. Hus- och byggdamm och pollen som kan leda till retningar i andningsvägarna, huvudvärk och andra besvär. Obehagliga lukter och kväve dioxider filtreras också bort. kvalitén på organiska ämnen och därmed också på olika produkters kvalitet. Bra luft i alla dagliga situationer är därför en viktig faktor i en tid då luft alltmer och i allt högre utsträckning belastas av föroreningar.

Våra system tar hänsyn till allas vår miljö

Vi utvecklar produkter som på ett optimalt sätt tar hänsyn till specifika behov i olika branscher. På så sätt uppfyller våra lösningar i allt högre utsträckning inte bara alla tänkbara krav på luftbefuktning och luftrening, utan de erbjuder också högsta möjliga säkerhet i en känslig miljö. Våra system tar hänsyn till allas vår miljö, inte bara genom att de har en utomordentligt miljövänlig teknologi, utan även genom att de är föredömligt sparsamma i energiförbrukningen och genom att de hela året förbättrar klimatet i sin egenskap av kombinerade luftbefuktare och luftrenare.