RS Condair

Ångbefuktare RS

Ångbefuktare med pekskärms navigering. Utbyggd kalkhantering – inbyggd kommunikationsverktyg. Bevisliga fördelar för projektörer, installatörer och framförallt till slutanvändarna.

Pekskärm

Den nyutvecklade pekskärmen med nya funktioner är lätt att navigera i och innehåller all information som användarna kan behöva.

Kalkuppsamlingsbehållaren

Luktfri, steril och avmineraliserad ånga som ansluts till tappvattnet, dricksvattnet eller omvänd osmos (RO) vattensystem. Kalkhanteringen är unik på marknaden. Kalk & mineraler samlas kontinuerligt upp i kalkuppsamlingsbehållaren som är utrustad med ett bajonettfäste. Montering och att tömma kalkuppsamlingsbehållaren är enkelt och utförs snabbt.

Kylning för spillvattnet till avloppet

Avloppsvattnet blandas med ytterligare en ventil under tömningarna. Avloppsvattnet som töms ur maskinen har då en temperatur under +60 °C. Eftermontering kan göras (tillval).

Långa drifttider garanteras

Mineralerna som fälls ut och separeras ifrån vattnet sker kontinuerligt ner till ångcylinderns kalkuppsamlingsbehållaren. Kallvatten zonen (ColdPool) är ett genialiskt komplement till kalkuppsamlingsbehållaren. Den förhindrar att vattnet i in- och utloppen blockeras av kalk mm.

Innovativ nätverk för integrering

Fastighetsautomation med integrerad BACnet /modbus är redan inbyggd och möjlighet till uppkoppling mot internet för diagnos. Det behövs ingen ytterligare dyr hårdvara.