EL Condair

Ångbefuktare EL

Ångbefuktare med pekskärms navigering. Adaptiv vattenkontroll – inbyggd kommunikationsverktyg. Ett gränssnitt för anslutning till ett BMS-system som standard. Fjärrövervakning med styrning är möjligt utan problem.

Pekskärm

Den nyutvecklade pekskärmen med nya funktioner är lätt att navigera i och innehåller all information som användarna kan behöva.

Gallerelektroderna med en stor yta

Elektroderna säkerställer en tillförlitlig ångproduktion från tappvattnet (dricksvatten) utan extra vattenrening. Den beprövade uppvärmningsprincipen av EL ångbefuktare anpassar automatiskt kvaliteten på det tillgängliga vattnet med en optimering av befuktarens vattenförbrukning på ett perfekt sätt.

En touchdisplay för exakt funktionskontroll

Det magiska ordet för modern fastighetsförvaltning och EL-serien ångabefuktare är integration. En BMS-gränssnitt för Modbus och BACnet är en del av standardutrustningen. Condair Touchdisplay tillåter kontroll av alla dataenheter och processer i ett ögonkast.

Innovativ nätverk för integrering

Fastighetsautomation med integrerad BACnet /modbus är redan inbyggd och möjlighet till uppkoppling mot internet för diagnos. Det behövs ingen ytterligare dyr hårdvara. Driftdata kan hämtas i realtid, och även en omfattande datahistorik för ev nedladdning. Menyn är logisk och har en enkel struktur, för att säkerställa en enkel och intuitiv hantering redan från början. DUAL reglering med 2st styrande givare för börvärde och begränsningssignal. Används vid intern rglering.