Adsorptions- / Sorbtionsavfuktare C-serien

 Luftavfuktning och torkning för industriella och kommersiella applikationer

 

Produkthäfte

Torkmedelsavfuktare

konstruerade för att användas där det behövs extremt låg luftfuktighet tex. i industriella torkprocesser.

Enhetens kraftfulla sorptionsrotorer innebär att de kan användas för att minska luftens fuktighet. Utöver standard konfigurationen med en torkkapacitet på 0,45-182 kg/h finns också ett brett utbud av specialiserade versioner tillgängliga.

Beroende på deras storlek kan lufavfuktaren vara utrustade med för-eller efterkylbatterier, värmeväxlare eller med en kondensationsmodul före leverans. Efterkylning i synnerhet är ofta nödvändig på grund av den värme som avges med den torra luften och bör beaktas vid ett tidigt skede av planeringsprocessen.

Förutom att kunna välja mellan en rad olika regenereringsprocesser, ges också möjlighet att kombinera befintliga medier, t.ex. ång- eller värmevatten-system, med den elektriska regenerationsvärmare. Detta sparar en stor mängd energi, särskilt i större system, och kan därför hjälpa dig att uppnå en väsentlig minskning av driftskostnaderna.