Torr Vattendimma® för en förbättrad friskhet av frukt och grönsaker

En luftbefuktare från Seleko har installerats i din butik. Det genererar en fin torr vattendimma® kring dina frukt & grönsaker. Det möjliggör att dom blir färska längre samt minskar förruttning processen i affären och i konsumentens hem vilket hjälper oss alla att minska matavfall. Den torra vattendimman består av rena vattendroppar som är 1000x mindre än en regndroppe, de är aerosoler. Aerosolerna avdunstar omedelbart och ökar luftfuktigheten och samtidigt har detta en kylnings effekt. Färskvarorna torkar inte längre, behåller sin kvalitet. På detta sätt kan vi göra ett viktigt bidrag till att minska matavfall!

ICA rundan har installerat ett nytt system för att öka hållbarheten och minska Kasseringen .
Gabriell tycker detta är en bra sätt att förbättra kvalitet och hjälpa till i miljöarbete.