Support / Service / Reservdelar

Vi har kunskapen Ni behöver för tekniskt underhåll!

Seleko har med mångårig erfarenhet på teknik och service inom produktområdena luftbefuktning, klimataggregat, avfuktning och skyddsventilation. Vi bygger verksamheten på personliga och högkvalitativa tekniker med bred kunskap inom dessa områden.

 

iStock_000000511605SmallTeknisk Support

Vi har en telefonsupport för tekniska frågor, installations frågor, garanti förfrågningar samt för andra uppdrag.
Se kundservice för ytterligare kontakt information. Kontakt: 

 

förstoringsglas Kostnadsfri kontroll

Vill ni ha en kostnadsfri kontroll av ert befuktningssystem? Har ni idag ett system och skulle vilja att en expert på luftbefuktning ger er råd om installation, drift, skötsel och underhåll? En av våra tekniker kan komma och besöka er helt kostnadsfritt för att göra en besiktning. Kontakt:

 

iStock_000000106081SmallService

Efter konsultation med våra tekniker skräddarsyr vi servicekontrakten helt enligt kundens behov och önskan. Vi utför även vanliga servicebesök samt har en akutservice med hög tillgänglighet. Kontakt: 

 

reservdelar 1605Reservdelar & Förbrukningsmaterial

Seleko har ett brett sortiment av produkter. Vi lagerför all förbrukningsmaterial och de flesta reservdelarna. Vi erbjuder snabba leveranser från vår kunniga personal. Seleko använder uteslutande originaldelar. Kontakt: 

 

Montage & Installationskonsultation

Vi kan utföra så mycket eller så lite som ni vill. Helt enligt kundens önskemål. Allt från installationskontroller och upprättande av protokoll till att utföra hela installationer. Kontakt:

 

Driftsättning

Vi utför driftsättning med kontoll av maskininstallationen, inställningskontroller, upprättar driftsättningsprotokoll samt parameterlistor. Vi erbjuder i samband med driftsättning även förlängda fabriksgarantier. Kontakt:

 

Utbildning

En rätt utbildat tekniker sparar tid och pengar till företaget. Vi utför produkt, service samt handhavande utbildningar för tekniker och driftpersonal. Kontakt:

 

Kontakta oss under fliken ”Kundservice” för ytterligare information.