Luftflödeskontroll

flodeFlödesdon Venturiventil Tryckoberoende / Styrutrustning

För kontroll av kritiska luftflöden i laborationer miljöer, dragskåpsventilation och produktionslokaler. Stora luftflöden kostar mycket pengar att värma, kyla och behandla. Med ett effektivt variabelflödesdon upprätthåller man luftflöde genom att styra käglans position antingen via pneumatisk-eller elmotor och som anpassar sig till variationer i det statiska trycket.

Med hjälp av den koniska käglan ändras venturiventilens genomloppsarea efter systemtrycket och därmed erhålles rätt luftflöde konstant/variabelt flödesdon. För kontroll, styrning av luft till bl a dragskåp, renrum, labb mm. Styrutrustning för samtliga applikationer, analogt/digitalt samt för integrering med övergripande BMS system (BacNet, LonWork, Modbus).