Applikationsområden

  • Datorhallar
  • Sjukhus
  • Museum
  • Arkiv
  • Bostäder
  • Laboratorium