Tillbehör Skyddsventilation

Produkt
Beskrivning
Pdf
Produkt Lågtryck Stängd Venturi Ventil
Beskrivning

Konstruerad av kraftigt aluminium. Venturi ventilerna innehåller en blandning av rostfritt stål och teflon komponenter för lång livstid samtidigt som energikostnaderna hålls på ett minimum.

Den tryckoberoende, lågtrycks Ventilen upprätthåller ett konstant luftflöde vid en specifik läge och position över ett tryckområde av 75 Pa till 745 Pa med noggrannhet på +/- 5% och kräver inte långa kontinuerliga raksträckor för korrekt funktion.

Venturi ventilen kan monteras vertikalt eller horisontellt och är kalibrerad innan installation. Singel-ventilens flödeshastigheter varierar från 0 till 354 l/s beroende på ventilstorlek.

Produkt Lågtryck Delvis Stängd Venturi Ventil
Beskrivning

Konstruerad av kraftigt aluminium. Venturi ventilerna innehåller en blandning av rostfritt stål och teflon komponenter för lång livslängd samtidigt som energikostnaderna hålls på ett minimum.

Den tryckoberoende, lågtrycks Ventilen upprätthåller ett konstant luftflöde vid en specifik läge och position över ett tryckområde av 75 Pa till 745 Pa med noggrannhet på +/- 5% och kräver inte långa kontinuerliga raksträckor för korrekt funktion.

Enskilda ventiler flödesområde från 17 – 661 L/s beroende på storlek.

Venturi ventilen kan monteras vertikalt eller horisontellt och är kalibrerad innan installation.

Produkt Lågtryck Konstant flöde Venturi Ventil
Beskrivning

Konstrueradav kraftigt aluminium. Venturi ventilerna innehåller en blandning av rostfritt stål och teflon komponenter för lång livslängd samtidigt som energikostnaderna hålls på ett minimum.

Lågtrycks Ventilen med konstant flöde upprätthåller ett konstant luftflöde vid ett specifikt axelläge över ett tryckområde av 75 Pa till 745 Pa. Vid statisk tryckökning eller tryckminskning anpassar sig den interna konan för att behålla ett konstant luftflöde.

Konstant flöde Venturi Ventiler används vanligtvis för tillämpningar som biosäkerhetsskåp, dragskåp, ventilerade skåp och luftreglering i kritiska miljöer.

Produkt ACT-FA-9001 Smart Ställdon
Beskrivning

ACT-FA-9001 Ett smart ställdon som är underhållsfritt, snabbverkande och kan ge den rätt prestanda data och diagnostisk information för våra venturi ventiler.

ACT-FA-9001 har en borstlös motor och ett patenterat felsäkert system, ”Enerdrive”. Ställdonets tysta motor är en stor fördel speciellt i synliga utrymmen / kanaler för en mer gynnsam arbetsmiljö.

Prestanda data hämtas via ett kommunikationspar, och mjukvaran gör att du kan titta på prestanda information som nyckeltal, så att instabila styrslingor kan anpassas bättre, vilket ger längre livslängd.

ACT-FA-9001 är fabrikskalibrerad och kan även användas på venturi uppgraderingssats för att åter montera äldre, tidigare installerade ventiler.

Produkt Universal Venturi Ventil Modul
Beskrivning

Den Universal ventilmodulen (UVM) medverkar till att Venturi ventiler verkligt är universellt. Modulen är idealiska för renovering eller till nya installationer där styrutrustning kan användas från flera leverantörer. Detta mycket anpassningsbara och utbytbara ventilmodul accepterar signaler som 0-10 VDC eller MODBUS och omvandlar den till ett luftflöde (CFM), vilket gör den kompatibel med praktiskt taget alla tredjeparts-styrenheter på marknaden.

UVM kan beställas med alla Venturi ventil. Följande sidor innehåller den allmänna ventil Moduls kopplingsschema och en typisk Labb systemdiagram som använder en universell Venturi ventil.

Produkt VOC-1655 Volymstyrd Reglering
Beskrivning

VOC-1655 är en volymstyrd reglering för BACnet-inbyggda komplexa laboratorie applikationer som kräver luftvolym reglering, eller för enkla ”tracking pair” applikationer som vanligtvis används i en miljö för kritiska luftflöden.

Den ventilmonterade VOC-1655 styr snabbt och noggrant luftflödet i laboratorie zoner som kräver förutbestämda tryckskillnader mellan tilluft och frånluft. Tillämpningarna inkluderar temperaturkontroll, frånluftsreglering och tilluftsreglering.