Flödessäkerhet

text

Produkt
Beskrivning
Pdf
Produkt FlowSafe Stable Vortex® II Dragskåp
Beskrivning

Utformningen av Stable Vortex® II förändrar dragskåpets traditionella, tekniska system.
Den baseras på principen att ett effektivt och
stabilt användande sker genom styrning av luftflödesmönstret i dragskåpet och inte genom luftens ingångshastighet i lucköppningen.