Givare/Hygrostater

Produkt
Beskrivning
Pdf
Produkt Condair Givar/Hygrostat serie
Beskrivning

Givare och hygrostater anpassade för våra luftbefuktnings produkter och system. Finns i utförande både för rum och ventilationskanaler.

Serien finns antingen med eller utan display. Stora valmöjligheter för installationer och ett brett urval av inställningsparametrar.

Produkt Tryckmätning
Beskrivning

För luft & neutrala gaser. Mätning & kontroll av differenstryck.