Mät-/ styrfunktioner BMS

BMS integration

Med fjärrstyrning av programvara till befuktningsanläggningar för att övervaka och styra med ett överordnande BMS system (BacNet, Lon-Work, Modbus). Du har möjlighet att läsa / styra, övervaka aktuella driftdata och larmstatus i en driftcentral. Kontrollera hur befuktningen arbetar tillsammans med övriga system.

För luftbefuktning & temperaturmätning i ventilation och rum

Modern CMOS-sensteknologi kan mätvärdernas parametrar av den relativa fuktheten och temperaturen digitaliseras direkt i sensor delen. Denna process utförs kontinuerligt till den analoga utsignalen. Sensorns element är integrerad på en silicon baserad chip direkt bakom temperatur avkänningselementet. Detta garanterar en snabb responstid och hög noggrannhet. God stabillitet mot mekanisk och kemisk påverkan. Kalibereringen kan ske vid 3 olika fuktrelativavärden och ett temperaturvärde.

Loggning av inomhusklimatet

För att kontrollera eller styra inomhusklimatet använder vi digitala loggersystem, uppkopplingsbara till dataprogram. Vi kan ta ut underlag för bedömning och åtgärder. Våra loggersystem bygger på samma tekniska system som mätsystemen.