Ångbefuktare (V)

Produkt
Beskrivning
Pdf
Produkt Condair CS
Beskrivning

Det är mer än en liten ångbefuktare. Den kompakta enheten är fullproppad med teknik från tidigare modeller som Defensor MK4 och MK5.

Mjukvaran, rostfri ångcylinder, kallvattensystem, nivåjusteringsystem för vattennivån mm för exakt kontroll av ångproduktionen.

Den unika ubbelmantlad cylindern i krom-nickel stål och folie är standard. I denna modellen används ett omvänt osmos vatten för en lång drift tid och för att undvika driftavbrott och störningar.

Produkt Defensor MK5 (utgått ur sortimentet, ersätts av RS)
Beskrivning

Unikt avkalkningssytem med ett enkelt underhåll som ger lång drifttid  utan avbrott. Mineralerna som fälls ut under förångningsprocessen samlas  upp i behållaren som kan tömmas med ett enkelt handgrepp (MK5).

Hög  funktionssäkerhet med dubbelmantlade cylinder i kromnickel stål. En kallvattenzon vid inlopps- och utloppsområdet minimerar utfällning av kalk  och mineraler.

Obehandlat, behandlat eller fullt demineraliserad vatten kan  användas utan någon påverkan av funktionen (MK5).

Produkt RS
Beskrivning

Ångbefuktare från Seleko – pekskärms navigering utbyggd kalkhantering – inbyggd kommunikationsverktyg

Pekskärm
Den nyutvecklade pekskärmen med nya funktioner är lätt att navigera i och innehåller all information som användarna kan behöva.

Kalkuppsamlingsbehållaren
Luktfri, steril och avmineraliserad ånga som ansluts till tappvattnet, dricksvattnet eller omvänd osmos (RO) vattensystem. Kalkhanteringen är unik på marknaden.

Kylning för spillvattnet till avloppet
Avloppsvattnet blandas med ytterligare en ventil under tömningarna. (tillval).

Långa drifttider garanteras
Mineralerna som fälls ut och separeras ifrån vattnet sker kontinuerligt ner till ångcylinderns kalk-uppsamlingsbehållaren. Kallvatten zon (ColdPool) är genialiskt komplement till kalkuppsamlings-behållaren.

Fastighetsautomation med integrerad BACnet /modbus är redan inbyggd och möjlighet till upp-koppling mot internet för diagnos.