Aerosol-/ Ultrasonic

Produkt
Beskrivning
Pdf
Produkt ABS3 Defensor
Beskrivning

Kan monteras på vägg eller som frihängd  ifrån taket. Finns även med 360° spridning för bästa möjliga inblandning. Friskt vatten 120 gånger/h. Vattenbehållaren i befuktaren rymmer bara 0.055 liter.

Pdf ABS3
Produkt Ultrasonic
Beskrivning

Vatten sönderfördelas till små vattendroppar, aerosoler ~ 1 µm via membran i  befuktaren. Vattendimman transporteras med hjälp av den inbyggda fläkten.