Kondensavfuktare

Produkt
Beskrivning
Pdf
Produkt D165
Beskrivning

Kondensavfuktarens normala användningsområde: förvaringslokaler, badanläggningar, källare, laboratorium, processavfuktning (trä, plaster, byggnader osv),  bibliotek, arkiv, kopieringsrum, restauranger, klädtorkning, museum mm. Luft-  avfuktaren är gjord i två avtagbara delar (vissa modeller) för att förenkla servicen  och installationen.

Takaggregatet kan levereras med fästanordningssystem, ”ljuddämpande enhet” och luftfilter. Det automatiska avfrostningssystemet tillåter ett arbetsområde vid temperatur ner till 0°C.

Två funktioner: Som ventilationsaggregat  eller som ventilationsaggregat/ luftavfuktare. Ställbar termostat för inkommande  luft från 0°C – 20°C, som stänger av luftavfuktaren vid en lägre temperatur.

Produkt I55B
Beskrivning

Kondensbyggavfuktarens normala användningsområde: förvaringslokaler, badanläggningar, källare, laboratorium, processavfuktning (trä, plaster, byggnader osv), bibliotek, arkiv, kopieringsrum, restauranger, klädtorkning, museum mm.

Produkt T-Modell serien
Beskrivning

Kondensavfuktarens normala användningsområde: förvaringslokaler, badanläggningar, källare, laboratorium, processavfuktning (trä, plaster, byggnader osv),  bibliotek, arkiv, kopieringsrum, restauranger, klädtorkning, museum mm.

Produkt WMD / DP
Beskrivning

Kondensavfuktarens normala användningsområde: förvaringslokaler, badanläggningar, källare, laboratorium, processavfuktning (trä, plaster, byggnader osv),  bibliotek, arkiv, kopieringsrum, restauranger, klädtorkning, museum mm. Luftavfuktaren är gjord i två avtagbara delar (vissa modeller) för att förenkla servicen  och installationen. Takaggregatet kan levereras med fästanordningssystem, ”ljud-  dämpande enhet” och luftfilter.

Det automatiska avfrostningssystemet tillåter ett  arbetsområde vid temperatur ner till 0°C. Två funktioner: Som ventilationsaggregat  eller som ventilationsaggregat/ luftavfuktare. Ställbar termostat för inkommande  luft från 0°C – 20°C, som stänger av luftavfuktaren vid en lägre temperatur.