Flödessäkerhet i dragskåp

Funktioner för Stable Vortex® II Dragskåp

Monitorn ger en exakt och bekväm metod att kontrollera frånluftsvolymen från den främre delen av dragskåpet.

HAM dragskåps övervakare mäter front hastigheten via och med tryckskillnaden mellan rum och dragskåp.

VFV™ regleringen mäter dragskåpets lufthastighet och justerar baffeln för att bibehålla dragskåpets inneslutning. Den justeras efter miljö- och användningsförhållanden, inklusive luckrörelse, dragskåpets innehåll, rumstryck fluktuationer och tvärdrag.

Den horisontella / vertikala luckan består av tålig polykarbonat som motverkar  glassplitter och tillhandahåller ytterligare motstånd mot impulsbelastning, vilket ger ett högre skydd för användaren än enbart en horisontell öppning.

Produktblad

Om FlowSafe

I nästan två decennier har FlowSafe tillverkat kvalitets dragsskåp för industri och luftflödessystem för laboratorium. FlowSafes ingenjörer var bland de första med att uppfinna och patentera, Variable Air Volume (VFV™) kontroll för dragskåp. FlowSafe har åtagit sig att tillhandahålla de säkraste, mest enegieffektiva laboratoriemiljöerna i branschen.

År 2016, förvärvades FlowSafe av Triatek, en ledare inom luftflödeslösningar för laboratorier och sjukvårdsinrättningar. Stable Vortex® II Dragsskåp är för Flowsafe en signifikativ produkt med lågt flöde och hög prestanda.

 

Utformningen av Stable Vortex® II förändrar dragskåpets traditionella, tekniska system. Den baseras på principen att ett effektivt och stabilt användande sker genom styrning av luftflödesmönstret i dragskåpet och inte genom luftens ingångshastighet i lucköppningen.

Stable Vortex® II är aerodynamiskt utformad för att producera en bistabil virvel inuti dragskåpet oavsett lucköppning eller omgivande påverkan av luftflödet. Virveln optimerar ingångshastigheten för att eliminera flöde av luft ut genom lucköppningen, för att skapa en säkrare arbetsmiljö för användaren.

Stable Vortex® Konverteringssats

The Stable Vortex® konverteringssats anpassar traditionella dragskåp till ett högt presterande dragskåp med lågt flöde,som levererar en överlägsen säkerhetsnivå för användaren, samtidigt som den ger betydande energi- och kostnadsbesparing för en laboratorieanläggning. Konverteringssatsen installeras genom att ta bort interna komponenter i det traditionella dragskåpet och installera Stable Vortex® komponenten på deras ställe.

Det ursprungliga dragskåpet kan behållas, och ombyggnadssatsen passar varierande storlekar på skåp och ramkonstruktionen behöver inte bytas ut. Konverteringssatsen möjliggör för ägaren att uppgradera sina laboratorier utan att helt ersätta dragskåpen. Detta sparar inte bara pengar utan möjliggör också ett mer flexibelt installatiossätt, eftersom ägaren inte måste byta ut hela labbet för att uppgradera skåpet.

Konverteringssatsen kostar i genomsnitt 50-60% mindre än att byta ut hela skåpet.

Före

Efter

VFV REV Spjäll

FlowSafe erbjuder också VFV ™ REV Spjäll som fungerar tillsammans med Stable Vortex® II. Det är ett linjärt spjäll av bladspjällskaraktär och det kommunicerar med skåpet för att underlätta en snabbare justering i luftflödet.