DP – HE

Högeffektiv luftavfuktare

Den mycket effektiva DP-HE pool luftavfuktaren används för fukt- och temperaturreglering med en värmeåtervinning och en extern lufttillförsel, vilket kan regleras automatiskt för att erbjuda maximal komfort i pool området. Sju modeller är tillgängliga med en luftavfuktnings kapacitet från 133 l / dygn till 565 l / dygn under drift i återcirkulations läge. Vid drift med utomhusluft drift kan avfuktnings kapaciteten nå maximalt kapacitet på 1054 l / dag.

Produktblad

Funktionsprincip

En fläkt (G) suger in den mycket varma och fuktiga luften från poolen. Luften strömmar genom luftfiltret (A) och passerar genom en värmeväxlare (B). När luften strömmar igenom överförs energin till tilluften. Efter att luften passerat genom korsströmsvärmeväxlare kan en del av denna luftström från fläkten (C) passera ut som frånluft.

Den återstående luften får passera genom den direkta förångaren, värmeväxlaren (D), där den avfuktas till den erforderliga fuktighet. Nedströms av förångaren kan avfuktad och kall luft tillsättas och blandas med en del av uteluften (från 0% till 30%). En justerbar extern luftspjäll (E) används för att reglera denna blandning. Blandningen kanaliseras genom den andra  kanalseringen av värmeväxlaren. Värmen från poolens varma luft läggs till den kallare blandade tilluften. Följaktligen passerar den förvärmda luften genom kondensorn (F) och återförs till poolen som tilluft.

Om tilluften inte når den önskade temperaturen genom att passera genom kondensorn (t.ex. vid mycket låga yttre lufttemperaturer) används ett varmvattenbatteri för uppvärmning (H) nedströms för att värma upp luften.Andel av den blandade utomhusluften kan vara upp till 30% av det totala nominella luftflödet. Att lägga till utomhusluft förbättrar luftens kvalitet inom pool området avsevärt. Vidare, beroende på de yttre luftförhållandena, använder värmeväxlaren med fördel som avfuktning av den fuktig returluften. Detta kräver mindre energi för själva avfuktningsprocessen via kylkretsen. Den dubbla användning av värmeväxlare i värmeåtervinning leder till en ökad effekt av luftavfuktning på upp till 30% och en lägre effektförbrukning jämfört med konventionella luftavfuktare.

Energiverkningsgraden kan optimeras ytterligare genom att använda den valfria tillgängliga energibesparingssystemet som kan användas, medan poolen inte är i drift.

De flexibla styrmöjligheterna garanterar bästa möjliga effektivitet i varje driftsläge och vid varje användningsnivå.

  • Automatisk blandning upp till 30% utomhusluft
  • Två gånger användning av tvärströms värmeväxlaren
  • Delvis värme återvinnings alternativ för att värma poolvattnet
  • Värmebatteriet för varmvatten ingår som standard.
  • Elektronisk styrenhet

Effektivitet

En traditionell luftavfuktningsmetod som fortfarande används idag är ett enkelt ventilations- och frånluftsystem. Uteluften måste sedan värmas upp, vilket kräver en hög mängd energi. Ett mer effektivt sätt att använda luft som är baserat på en sluten kylkrets system. Industriella och inomhus simningpool kondens luftavfuktare arbetar enligt värmepumpens princip. Värmen från värmepumpens krets recirkuleras för att värma inomhuspoolområdet. Detta bidrar till att minska driftskostnaderna och kan vara det upp till 60% effektivare jämfört med ett ventilationssystem.

Torkmedel för luftavfukare kan vara effektiva när tillgänglig energi från ångbad eller varmvatten kombineras med den elektriska regenerationsvärmare. Med hjälp av hybrid regeneration uppvärmning sparar energi, särskilt med större system, för att minska driftskostnaderna.

Planering och service

Vi erbjuder ett brett och omfattande sortiment av luftavfuktningssystem och dess experter kan hjälpa dig att planera, designa och välja den bästa luftavfuktningssystemet att möta dina krav.Vi har ett rikstäckande kundserviceprogram som hjälper dig att behålla, beställa och service din luftavfuktare efter behov.

Vi erbjuder följande produktrelaterade tjänster:

  • Planeringsstöd
  • Konsultation och försäljning på plats med våra specialister
  • Programmerad programvara och beräkningar
  • Kundservice
  • Reservdelar