Allmän information

iStock_000016859063_MediumSeleko har med mångårig erfarenhet av teknik och service, bred kunskap på produktområdena luftbefuktning,luftavfuktning och klimatbehandling. Vi bygger verksamheten på personliga och högkvalitativa tekniker för inomhusklimat.

Allmänna leveransbestämmelser

För leveranser i från Seleko AB gäller ”allmänna leveransans bestämmelser NL09”. Se kundservice för ytterligare kontakt information.

För mer information, kontakta oss på .

iStock_000019155438_LargeTransportinformation

Vid produktleveranser ifrån Seleko AB används som standard DHL transportbolag.
För att ge våra kunder ett snabbt besked vad godset är kan man enligt nedan använda länkarna för godssökning.

  1. Kontakta Seleko för sändningsnumret (tel. alternativt )
  2. Klicka på länken nedan
  3. Fyll i sändningsnumret.

Godssökning