Om Seleko

Seleko affärsidé

Selekos affärsidé skall vara att erbjuda marknaden tekniska lösningar och produkter där kunderna sätts i centrum inom områdena kritisk ventilation, klimatprodukter för luftbehandling och vattenrening med följande produktgrupper som: luftbefuktning, luftavfuktning, kyla/värme, venturiventiler, dricksvattenkylare.

Seleko skall erbjuda branschanpassade lösningar för ovanstående områden till industri, kontor och butiker.

Seleko skall uppnå detta genom att kontinuerliga satsningar på utveckling, utbildning av egen support och en kunnig rikstäckande sälj- och serviceorganisation.

Selekos dagliga verksamhet skall bedrivas så att miljön värnas och kretsloppstänkandet befrämjas såväl hos Seleko AB som dess kunder och leverantörer.

Selekos aktiva miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar vad det gäller verksamhetens miljöanpassning. Arbetet skall präglas av helhetssyn dvs en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Seleko skall uppfylla myndighetskrav beträffande miljön och sträva att göra detta
med god marginal vad gäller särskilda prioriterade områden.

 

Denna policy innebär bla att Seleko skall:

  • Använda energi och andra resurser effektivt och sparsamt
  • Undvika material och produkter som namnges i Kemikalieinspektionens begränsningslista och /eller observationslistan.
  • Informera och utbilda medarbetarna så att de stimuleras att engagera sig i företagets miljöpolicy och att följa utvecklingen inom branschen.

 

 

iStock_000009741614SmallStälla sådana krav vid upphandling av varor och tjänster på leverantörerna att:

  • Dessa stimuleras att miljöanpassa både produktion och produkter/tjänster
  • Styra och följa upp miljöanpassningen på ett strukturerat sätt enligt ISO 14001 i tillämpliga delar.