Torr Vattendimma® för en förbättrad friskhet av frukt och grönsaker

En luftbefuktare från Seleko genererar en fin torr vattendimma® kring dina frukt & grönsaker. Det möjliggör att frukten blir färska längre samt minskar förruttningsprocessen i affären och i konsumentens hem vilket hjälper oss alla att minska matavfall.

Den torra vattendimman består av rena vattendroppar som är 1000x mindre än en regndroppe, de är aerosoler. Aerosolerna avdunstar omedelbart och ökar luftfuktigheten och samtidigt har detta en kylnings effekt. Färskvarorna torkar inte längre, behåller sin kvalitet. På detta sätt kan vi göra ett viktigt bidrag till att minska matavfall!

 

ICA rundan har installerat ett nytt system för att öka hållbarheten och minska Kasseringen .
Gabriell tycker detta är en bra sätt att förbättra kvalitet och hjälpa till i miljöarbete.

Ämnen: , , ,

Relaterade artiklar

Ny teknologi för bagerier

Selekos Luftbefuktningsteknologi är baserad på en innovativ så kallad klimatkammare för jäsning och nedkylning, med ett energisparande befuktningssystem för framställning av högkvalitativa bageriprodukter.

Hållbar frukt & grönt med kallvattendimma!

Färskt in ­ Färskt ut - Minskat lättnadssvinn med rätt luftfuktighet med torr kallvattendimma Högre avkastning på frukt & grönt, ser fräschare ut och drar uppmärksamheten till ökad köplust. Högre omsättning till följd av en högre kvalité av varorna samt att kunderna återkommer oftare. Minskad lättnadssvinn & kassering och färskvarorna håller längre. Får en ökad hållbarhet och minskar förruttnelseprocessen. Energibesparing med mindre miljöpåverkan som minskar behovet av luftkonditionerad anläggningar och kylutrustning för att hålla varorna kylda.  

Minska Lättnadsvinnet & matkassationerna

45% av alla vackra grödor som växer på våra åkrar hamnar bortkastade. Detta belastar inte bara vår miljö utan är också oacceptabelt i en värld med en växande befolkning och så många munnar att mata. I denna serie kommer vi att dela med dig några av de siffror som vi vill ändra på vårt uppdrag att minska matsvinnet. Nästan hälften av all frukt och grönsaker som produceras över hela världen går till spillo. Medan livsmedelskedjorna blir längre och konsumenterna blir mer kräsen, är mängden färsk frukt och grönsaker som slösas bort högre än någonsin. Torr kallvattendimma hjälper oss att sänka dessa siffror

Frukt & grönt – Färskt in – Färskt ut

Luftfuktare bidrar till att förbättra ekonomin för livsmedelsindustrin. Mindre kassering av färska livsmedel. Avfalls hanteringen minskas med 50%. Färska och hygieniska lagrade produkter bidrar till ett hälsosammare liv.