Nya dataskyddslagen GDPR

Vi vill skyddar dina personuppgifter

För Seleko AB är det viktigt att du som får våra nyhetsbrev och utskick kan känna sig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du kan du på den här sidan läsa mer om:

 • Hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med våra nyhetsbrevs utskick.
 • Varför vi behöver spara dina uppgifter.

Dina rättigheter och möjligheter relaterade till dina personuppgifter och vår digitala kommunikation.

Till att börja med, några förtydliganden:

 • Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Då det gäller våra nyhetsbrev så kan en personuppgift vara till exempel din mejladress och ditt namn.
 • Att ”behandla” personuppgifter innebär att vi sparar, ser över och hanterar dina personuppgifter då vi skickar kommunikation till dig.
 • Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare till annan organisation eller individ.
 • Vår kommunikation vänder sig i första hand till yrkesutövare inom VVS- och branschen inom industrin.

  Vem ansvarar för att dina personuppgifter är skyddade?

  Vi gör det. Seleko AB ser till att dina uppgifter är skyddade. Vi sparar och hanterar dina data enligt rådande dataskydds regler. Om du känner dig tveksam eller har frågor om hur vi hanterar dina data är du välkommen att höra av dig till oss.
  info@seleko.se

  Varför samlar vi in uppgifter från dig och vad använder vi dem till?

  Vi sparar din mejladress för att kunna skicka information om nyheter, vår verksamhet, våra events samt vårt marknadsföringsmaterial.
  Vi samlar även in andra uppgifter om dig, så som namn och var i landet du är intresserad av event & mäss inbjudningar. Dessa uppgifter anger du på egen hand i ”uppdatera din profil” som du kan nå via våra utskick. Dessa uppgifter är frivilliga att ange och samlas in för att kunna anpassa kommunikationen till dig på ett relevant sätt. Vi sparar även data om hur våra mottagare agerar i våra nyhetsbrev, det vill säga antal klick och öppnade brev.

  Hur länge sparar vi din information?

  Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick. Vi behåller då din mejladress i vår lista för avregistrerade mottagare för att säkerställa att du inte mottager information från oss av misstag. I denna lista sparas mottagarens mejladress i 3 år efter att mottagare har avregistrerat sig.

  På vilken juridisk grund behandlar vi din data?

  Enligt principerna för Dataskydds förordningen (GDPR), behandlar vi dina data baserat på den juridiska grunden kallad intresseavvägning när vi skickar våra nyhetsbrev. Det innebär att det finns ett avvägt och berättigat intresse där behandling av data är nödvändig.
  Vi tror att det finns ett berättigat intresse hos våra mottagare att ta del av informationen vi skickar ut. För att det ska vara möjligt behöver vi behandla mottagarens data.

  Dina rättigheter

  Du har rätt att, när om helst, se över uppgifterna vi har sparade om dig och vi har en skyldighet att rätta fel, ej komplett eller missledande information. Du har också rätt att bli borttagen ur våra register.
  Info@seleko.se