Seleko på Nordbygg 2018

I Selekos monter på Nordbygg finns flera nyheter. Vi får veta mer Ultrasonic som är luftbefuktning för frukt, grönsaker och andra livsmedel och EcoAir som är en ny ventil noggrann reglering av luftflöden i skyddsventilation.

Nästa produktnyhet Tommy Vidó gärna berättar mer om är EcoAir som är en ny patenterad ventil för noggrann reglering av luftflöden i skyddventilation, exempelvis labb- eller produktionsmiljö, som släpps till hösten.

Läs mer