Dimensions ändring av elektrod anslutning

angcylinderdon_inkl_cylinder_290212Ångcylinder 430 och 490 har ändrats från 5 mm till 6 mm. Tidigare levererades 6mm anslutningsdonen med som ersättning till utbytescylindrarna. Eftersom vi bedömer att dom flesta ångcylinderna nu är ersatta kommer det inte i fortsättning följa med några anslutningsdon.