Vattenrening - Omvänd Osmos


Produkt Beskrivning Broschyr i pdf Omvänd Osmos-PDF
SKF-RO vattenrening system För säker drift och produktivitet. Omvänd osmos används för rening av tappvatten från alla typer av föroreningar. Systemet är byggt för rening av vatten som är förorenat med salt (klorider), tungmetaller, fluorid, nitrat, nitrit, kemikalier,
radioaktiva och organiska ämnen. Vårt vatten-reningssystem reducerar halten av upplösta salter, mineraler, metaller och andra föroreningar upp till 96%, tack vare 4-stegs filtrering. Det rena vattnet samlas i en trycktank (tillval, vid behov)
SKF-RO system
SKF-RO3150 För säker drift och produktivitet. Omvänd osmos används för rening av tappvatten från alla typer av föroreningar. Systemet är byggt för rening av vatten som är förorenat med salt (klorider), tungmetaller, fluorid, nitrat, nitrit, kemikalier,
radioaktiva och organiska ämnen. Vårt vatten-reningssystem reducerar halten av upplösta salter, mineraler, metaller och andra föroreningar upp till 96%, tack vare 4-stegs filtrering. Det rena vattnet samlas i en trycktank (tillval, vid behov)
SKFRO3150 broschyr
SKF-RO450 För säker drift och produktivitet. Omvänd osmos används för rening av tappvatten från alla typer av föroreningar. Systemet är byggt för rening av vatten som är förorenat med salt (klorider), tungmetaller, fluorid, nitrat, nitrit, kemikalier,
radioaktiva och organiska ämnen. Vårt vatten-reningssystem reducerar halten av upplösta salter, mineraler, metaller och andra föroreningar upp till 96%, tack vare 4-stegs filtrering. Det rena vattnet samlas i en trycktank (tillval, vid behov)
SKFRO4501500 broschyrSeleko AB, Box 143, SE 137 22 Västerhaninge , Tel. +46 8-506 63 500 - Fax. +46 8-506 63 501, info@seleko.se - support@seleko.se